top

Rreth nesh

MAJANCA SHPED shpknjp Shkup gjatë funksionimit profesional të kompanisë, për 16 vite me radhë, realizon me sukses zhvillimin e saj dhe vazhdon me hapa të sigurt në ushtrimin e biznesit.

Për momentin kompania ka 15 kamionë, me të cilët vazhdimisht mundëson transport përmbledhës dhe të përgjithshëm në relacion Turqi – Maqedoni – Kosovë, por edhe në relacione të tjera në Ballkan dhe Evropë, në bashkëpunim me partnerët e kompanisë.

Fitoni ofertë

Fitoni ofertë shpejtë dhe me lehtësi. Plotësoni 3 fusha dhe ne do t’ju kthejmë përgjigje në e-mailin tuaj.

RELACIONET

Turqi

Maqedoni

Kosovë

Në të gjithë Ballkanin

Evropë

TRANSPORT I SIGURT DHE NË KOHË

Qëllimi kryesor i MAJANCA SHPED është plotësimi i kërkesave të klientëve tanë, duke rritur vazhdimisht cilësinë e shërbimeve tona. Ne arrijmë qëllimin tonë me organizimin e përgjithshëm dhe logjistikën e transportit, duke garantuar dërgimin e sigurt dhe në kohë të mallrave në destinacionin e kërkuar.

Ne sigurojmë edhe shërbime të plota sipas parimit “nga dera në derë”, duke kompletuar të gjitha procedurat doganore, në rast se klienti do të kërkojë një gjë të tillë.

QENDRA LOGJISTIKE

Ambientet tona afariste gjenden në objektin administrativ të JCS SINTEK, që përdoret si një qendër logjistike, për të pasur mundësi të ofrojmë shërbime të plota për nevojat e klientëve tanë.

Klientët tanë

Shërbim i shpejtë

Dërgim i sigurt

Asistencë e shpejtë