top

НАШИТЕ УСЛУГИ

СКЛАДИРАЊЕ

Складирање на стока во модерни складови, со целосна безбедност искусен и квалификуван персонал: целосен опсег на услиги за складирање – препакување, испорака и етикетирање.

ТРАНСПОРТ

  • Редовни транспортни линии
  • Возила за брзи пратки
  • Оптимизирање на транспортни трошоци
  • Комплетно ЦМР осигурување
  • 24h GPRS следење и позиционирање на возилата
  • Прифаќање на палетирана, непалетирана и габаритна роба

ШПЕДИЦИЈА

Царинско застапување кое подразбира навремено, брзо и квалитетно завршување на царинските формалности со цел, нашите клиенти навремено да располагаат со сопствената стока.

Нашите клиенти

Брза услуга

Безбедна испорака

Брза поддршка