top

Shërbimet tona

Magazinimi

Magazinimi i mallrave bëhet në depo moderne, me siguri të plotë, kuadro me përvojë dhe të kualifikuara, shërbime të plota magazinimi-ripaketimi, dorëzimi dhe etiketimi.

Transporti

  • Linja të rregullta transporti
  • Automjete për dërgesat e shpejta
  • Optimizim të shpenzimeve të transportit
  • Sigurim i plotë CMR
  • 24h/7 monitorim GPRS dhe pozicionim të automjeteve
  • Pranim të mallrave të paketuara të papaketuara dhe gabarite

Shpedicioni

Përfaqësim doganor që nënkupton kompletim në kohë, të shpejtë dhe cilësor të formaliteteve doganore me qëllim që klientët tanë ta kenë në dispozicion me kohë mallin e tyre.

Klientët tanë

Shërbim i shpejtë

Dërgim i sigurt

Asistencë e shpejtë